ΕΣΠΑ

«Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 100% από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»

Τηλέφωνο

210-8315247

Διεύθυνση

Στρ. Καλλάρη 51, Αθήνα

Email

info@vagelatoshome.gr

Οροι και Προϋποθέσεις

Καλώς ήλθατε στο VagelatosHome!

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση της Ιστοσελίδας του Vagelatos Home, που βρίσκεται στη διεύθυνση www.vagelatoshome.gr.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το VagelatosHome εάν δεν συμφωνείτε να λάβετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Δήλωση Αποποίησης Ευθυνών και όλες τις Συμφωνίες: Οι “Πελάτης”, “Εσείς” και “Σας” αναφέρονται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. “Η Εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “Η δική μας” και “Εμείς”, αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Το “Party”, “Parties” ή “Us” αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εξέταση της πληρωμής που είναι αναγκαία για να αναλάβουμε τη διαδικασία βοήθειας προς τον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τον ρητό σκοπό κάλυψης των αναγκών του Πελάτη όσον αφορά την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με και υπόκειται στο ισχύον δίκαιο της Ολλανδίας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαία ή/και αυτός/αυτές, θεωρείται ως εναλλάξιμη και επομένως ως αναφορά στην ίδια.

 Cookies Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Με την πρόσβαση στο VagelatosHome, συμφωνήσατε να χρησιμοποιήσετε cookies σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου του Vagelatos Home.Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να ενεργοποιήσουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστικούς συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.ΑδειαΕκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, το Vagelatos Home και/ή οι δικαιοπάροχοί του κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο VagelatosHome. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από το VagelatosHome για προσωπική σας χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που καθορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.Δεν πρέπει να:• Αναδημοσίευση υλικού από το VagelatosHome• Πουλήστε, νοικιάστε ή υπο-άδεια υλικού από το VagelatosHome• Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από το VagelatosHome• Αναδιανομή περιεχομένου από το VagelatosHomeΗ παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας. Οι Όροι και Προϋποθέσεις μας δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της Γεννήτριας Όρων και Προϋποθέσεων.Μέρη αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Το Vagelatos Home δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή αναθεωρεί σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του Vagelatos Home, των πρακτόρων του ή/και των θυγατρικών του. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις απόψεις του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, το Vagelatos Home δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημίες ή έξοδα που προκλήθηκαν και/ή υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των σχολίων αυτή την ιστοσελίδα.Το Vagelatos Home διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή να προκαλέσουν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.Εγγυάστε και εκπροσωπείτε ότι:• Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύετε τα σχόλια στον ιστότοπό μας και έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκατάθεση για να το κάνετε.• Τα σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου μέρους.• Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, απρεπές ή παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής• Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή συνήθειες ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομες δραστηριότητες.Με το παρόν παραχωρείτε στο Vagelatos Home μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης άλλων ατόμων να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε μορφή και μορφή.Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μαςΟι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν με τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:•       Κυβερνητικές υπηρεσίες;•       Μηχανές αναζήτησης;• Οργανισμοί ειδήσεων.• Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων ενδέχεται να συνδέονται με τον Ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο όπως συνδέονται υπερβολικά με τους Ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων. και• Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε ολόκληρο το σύστημα, εκτός από τη ζήτηση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, φιλανθρωπικών εμπορικών κέντρων και ομάδων φιλανθρωπικής συγκέντρωσης κεφαλαίων που ενδέχεται να μην συνδέονται υπερβολικά με τον ιστότοπό μας.Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες της Ιστοσελίδας εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδετικού μέρους και των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών του · και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδέσμου.Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:• κοινώς γνωστές πηγές πληροφόρησης για τους καταναλωτές και/ή τις επιχειρήσεις.• ιστότοποι κοινότητας dot.com.ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις.• Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων.• διαδικτυακές πύλες.• λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία. και• εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας έκανε να κοιτάξουμε δυσμενώς τον εαυτό μας ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας. (β) ο οργανισμός δεν έχει αρνητικά αρχεία μαζί μας · (γ) το όφελος για εμάς από την προβολή της υπερσύνδεσης αντισταθμίζει την απουσία του Vagelatos Home. και (δ) ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων.Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδεθούν με την αρχική μας σελίδα αρκεί ο σύνδεσμος: (α) να μην είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδετικού μέρους και των προϊόντων ή των υπηρεσιών του · και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο της τοποθεσίας του συνδέσμου.Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στο Vagelatos Home. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδέσετε στον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θα θέλατε να Σύνδεσμος. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να υπερσυνδέονται στον Ιστότοπό μας ως εξής:• Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας. ή• Με τη χρήση του ενιαίου εντοπισμού πόρων που συνδέεται με. ή• Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής της Ιστοσελίδας μας που συνδέεται με αυτό έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδέσμου.Καμία χρήση του λογότυπου του Vagelatos Home ή άλλου έργου τέχνης δεν επιτρέπεται για σύνδεση χωρίς συμφωνία άδειας εμπορικού σήματος.iFramesΧωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις Ιστοσελίδες μας που αλλοιώνουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση της Ιστοσελίδας μας.Ευθύνη περιεχομένουΔεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον Ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύετε και να μας υπερασπίζεστε έναντι όλων των ισχυρισμών που εμφανίζονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε Ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευτεί ως συκοφαντικός, άσεμνος ή εγκληματικός ή που παραβιάζει, παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.Το απόρρητό σαςΔιαβάστε την Πολιτική ΑπορρήτουΔιατήρηση δικαιωμάτωνΔιατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων προς τον Ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Επιφυλασσόμαστε επίσης του δικαιώματος να προχωρήσουμε σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.Αφαίρεση συνδέσμων από την ιστοσελίδα μαςΕάν βρείτε κάποιο σύνδεσμο στον Ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσουμε άμεσα σε εσάς.Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο θα είναι ενημερωμένο.Αποποίηση ευθυνώνΣτο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, τις εγγυήσεις και τους όρους που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών δεν θα:• να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό.• να περιορίσετε ή να αποκλείσετε την ευθύνη μας ή σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.• Περιορίστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ή• Εξαιρέστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή σας που ενδέχεται να μην εξαιρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που καθορίζονται σε αυτό το τμήμα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο · και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις, από αδικήματα και για παράβαση του νόμιμου καθήκοντος.Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης.

el
Μετάβαση στο περιεχόμενο